Miss Evrim Anik

Miss Evrim Anik

Profile

English 

Türkçe

 


An assessment of Culturally Adapted Behavioural Activation for the Treatment of Depression

The purpose of this study is to compare two different ways of treating depression in Turkey. Cognitive Behavioural Therapy (CBT) is a commonly used psychotherapy.  Although there are studies providing evidence for the effectiveness of CBT for the treatment of depression in adults, these studies have not specifically assessed the effectiveness of CBT for Turkish speaking patients with depression. A culturally sensitive therapy called BA-M is a new treatment method and to date there is no published study of the effectiveness of BA-M in Turkey.  We do not know which method works best for Turkish speaking adults, so this study will explore the efficacy of CBT and BA-M. The study will also compare the two therapies and explore whether both treatments show efficacy and whether they have different levels of efficacy or not. Fieldwork for the project started in September 2018 and will last until December 2019.

Project director:Evrim Anik

Supervisors:Dr Ghazala Mir, Professor Robert West and Dr Alastair G Cardno.

Contributors: 

Asst. Professor Elif Celebi, Professor David Ekers, Professor M. Hakan Turkcapar, Professor Ali Kose and Gul Hussain.

The study could not progress without the involvement of the following psychotherapists actively engaged in the research:

Ozkan Kenarli

Dr Volkan Koc

Gizem Gerdan

Setenay Kafa

Ozkan Kenarli

Sevilay Gul

Fatma Zehra Keskin Krzan

Elif Zahide Gok

Elif Sena Bogaz

Gaye Kagan

Translation Development Group for BA-M Manual and the Client Self-Help Booklet

Irem Nur Kaya (Translator and Psychological Guidance and Counsellor)

Asst. Professor Elif Celebi (Clinical Psychologist)

Dr Volkan Koc (Clinical Psychologist)

Setenay Kafa (Psychologist)

Gulsen Ozgen (Psychological Guidance and Counsellor)

Busra Acar (MSc Student in Clinical Psychology)

Murat Gokdemir (MSc Student in Clinical Psychology)

Dr Melike Duran Donmez (Psychiatrist) 


Depresyon Tedavisi için Kültürel olarak Uyarlanmış Davranış Etkinleştirmenin Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de depresyondaki hastaların tedavisi için uygulanan iki farklı tedavi yöntemini karşılaştırmaktır. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT), yaygın olarak kullanılan bir psikoterapi yöntemidir. Birçok araştırma yetişkinlerdeki depresyon tedavisi için BDT'nin etkinliği ile ilgili kanıtlar sunmasına rağmen, Türkiye’de BDT'nin etkinliğini özel olarak değerlendiren herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Kültürel olarak adapte edilmiş Davranış Etkinleştirme (DE-M) olarak adlandırılan kültüre duyarlı olan yeni bir terapi yöntemidir ve depresyonun tedavisine yönelik DE-M’nin etkililiği ile ilgili herhangi bir çalışma henüz bulunmamaktadır. Bu çalışma ile birlikte Türkiye'de depresyon tanısı almış yetişkinlerin tedavisi için BDT ve DE-M'nin etkililiği araştırılacaktır. Ayrıca, her iki yöntemin de etkilerine ve etki düzeylerinin hangi seviyede olduğuna bakılacaktır. Yürütülen bu proje Eylül 2018'de başlamıştır ve Aralık 2019’da son bulacaktır.

Proje yöneticisi:Evrim Anık 

Danışmanları:  Dr Ghazala Mir, Profesör Robert West ve Dr Alastair G Cardno

Projeye katkıda bulunanlar:

Doç. Dr. Elif Çelebi, Prof. Dr. David Ekers, Prof. Dr. M. Hakan Türkçapar, Prof. Dr. Ali Köse ve Gul Hussain

Proje, aktif olarak araştırmada yer alan aşağıda isimleri geçen psikoterapistler olmadan ilerleyemezdi:

Özkan Kenarlı

Dr. Volkan Koç

Gizem Gerdan

Setenay Kafa

Sevilay Gül

Fatma Zehra Keskin Krzan

Elif Zahide Gök

Elif Sena Boğaz 

Gaye Kağan

DE-M Tedavi Klavuzu ile Kendine Yardım Kitapçığını Tercüme Grubu

İrem Nur Kaya (Tercüman ve psikolojik danışman)

Doç. Dr. Elif Çelebi (Klinik Psikolog)

Dr. Volkan Koc (Klinik Psikolog)

Setenay Kafa (Psikolog)

Gülşen Özgen (Uzman Psikolojik Danışman)

Büşra Acar (Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi)

Murat Gökdemir (Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencisi)

Dr. Melike Duran Dönmez (Psikiyatrist)

 

 

 

 

Qualifications

  • MSc in Psychology (conversion), The University of Nottingham, 2017